Priser

Priser per 1. januar 2017 er (inklusiv moms):

En familieshus/villalejlighed kr. 5.900
Ejerlejlighed kr. 5.900
Projektlejlighed kr. 8.500
Andelslejlighed kr. 3.000
Sommerhus kr. 5.900
Liebhaverbolig kr. 5.900
Forældrekøb kr. 10.900
Byggegrund kr. 3.500
Entreprisekontrakt kr. 10.500
Landbrugshandler fra kr. 12.000
Erhvervsejendomme fra kr. 12.500
Salg af ejendom kr. 12.500
Berigtigelse af handel efter tvangsauktion kr. 8.000
Overskødning til medejer (køb af medejers andel kr. 6.500
Transport af ejerpantebrev kr. 2.500
Udarbejdelse/ekspedition af allonge til ejerpantebrev, hvis dette ikke er håndpantsat til en ejerforening kr. 2.500
Oprettelse og tinglysning af sælgerpantebrev kr. 2.500
Testamenter fra kr. 3.500
Fuldmagter kr. 600
Samejeoverenskomst mellem samboende kr. 3.500
Ægtepagt fra kr. 3.000
Tinglysning af adkomst i forbindelse med skilsmisse samt skifteretsattester kr. 2.500

 

Ydelserne i handlerne omfatter samtlige advokatydelser i forbindelse med ejendomshandelen, herunder juridisk check af købsaftale og andre dokumenter, rådgivning om finansiering, forsikring mv., udarbejdelse af skøde, tinglysning af dokumenter, udarbejdelse af refusionsopgørelse og færdigekspedition af ejendomshandelen i øvrigt.

Ved forældrekøb omfatter ydelsen tillige udarbejdelse af lejekontrakt.

Eventuelle tvister vedrørende mangler ved ejendommen er ikke omfattet, men afregnes særskilt

Hvis handelen af den ene eller anden grund ikke kan gennemføres, skal der ikke betales salær.

Prissætning på følgende er efter aftale:

  • Dødsbosbehandling
  • Retssager
  • Straffesager
  • Samværssager

Ovennævnte beløb er eksklusive afgifter til tinglysning, notar m.v.

Advokatsalæret udgør kr. 2.400 pr time inklusive moms, og en sekretærtime afregnes med kr. 1.000 inklusive moms.

Der vil ofte være mulighed for at opnå retshjælpsdækning eller fri proces til en sag. Dette undersøges når sagen påtages.