Sagsområder

Virksomheden beskæftiger sig hovedsagelig med advokatopgaver indenfor følgende områder:

  • Omsætning af fast ejendom
  • Lejeret
  • Familieret
  • Arveret
  • Dødsboskifte
  • Inkasso
  • Nævn og retssagsbehandling af ovennævnte områder
  • Ejendomsadministration
  • Procedure
  • Strafferet

Herudover vil der blive bistået med ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces.