Dødsboskifte

Det kan være ganske omfattende og kompliceret at behandle et dødsbo, hvorfor det anbefales at kontakte kontoret for en drøftelse når et familiemedlem er afgået ved døden.

 Rådgivning omfatter bl.a.:

 • afkald på skifte af uskiftet bo
 • arveafkald (med eller uden vederlag)
 • udlevering af dødsboet
 • realisering af aktiver dvs. salg
 • stillingtagen til og håndtering af passiver dvs. boets gæld
 • værdiansættelse af aktiver, herunder eventuek indhentelse af ejendomsmæglervurdering m.v.
 • a conto udlodning af arv, herunder med tilbagevirkende kraft
 • udarbejdelse af åbningsstatus
 • valg af skæringsdag dvs. det rette tidspunkt for afslutning af boet (udarbejdelse af boopgørelse og eventuel boselvangivelse).

Herudover er kontoret behjælpelig med;

 • forhandlinger og førelse af retssager om arve- og dødsboskifteretlige forhold
 • håndtering af pensioner og livsforsikringer, herunder anfægtelse af begunstigelse
 • repræsentation af kreditorer i insolvente dødsboer
 • repræsentation af arvinger i dødsboer